Zůstaňme in dalším vzděláváním – Logopedie

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuKonference
Zveme vás na seminář do Knihovny Petra Bezruče v Opavě, kde se ve středu 7. června 2023 bude pořádat seminář na téma logopedie.
Seminář pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků SKIP10, Knihovna Petra Bezruče v Opavě a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.
 
Program
8.00 – 9.00 příjezd účastníků, prezence
9.00 – 9.15 uvítání + Projekt S knížkou do života – aktuality – pravidla
9.15 – 10.30 Mgr. Marie Rupcová (klinická logopedka) – Logopedická prevence v knihovnické praxi
10.30 – 11.00 přestávka
11.00 – 12.15 Mgr. Jarmila Válková (speciální pedagožka a školní logopedka) Už když se dítě narodí
12.15 – 12.45 přestávka
12.45 – 14.00 Mgr. Ester Stará (speciální pedagožka a logopedka) – Rozvoj komunikačních dovedností hravě, čtení i pro nečtenáře
14.00 – 15.00 Mgr. Hana Hellebrantová (knihovnice / Knihovna města Ostravy) – Ukázková lekce s logopedickou tématikou – doporučení zdrojů pro přípravu lekcí
 
Účastnický poplatek: 150 Kč
Uhraďte prosím na účet č. 27-2668370297/0100, konstantní symbol je 0308, do zprávy pro příjemce uveďte: své jméno příjmení + logopedie
V případě, že potřebujete vystavit fakturu, kontaktujte prosím paní Vondrkovou: vondrkova@knihovnaspk.cz U více účastníků z 1 knihovny upřednostňujeme vystavení hromadné faktury za 1 knihovnu. Do žádosti o fakturu uvádějte jmenovitě všechny účastníky semináře.
 
 
Akce se koná s finanční podporou SKIP ČR.