JAK SE MOHU ZAPOJIT?

KNIHOVNA/OBEC

  • Pro knihovnu ve své obci a hlavně děti žijící v ní můžete zakoupit motivační sady 0-3 a 3-6, domluvit se s vaší knihovnou na předávání sad a zahájení aktivit pro děti 0-6 a jejich rodiče.
  • Cena jedné sady je pouze 80 Kč (díky současným sponzorům a grantům).
  • Knihovna musí být členem Svazu knihovníků a pracovníků České republiky. Pokud členem není, může se jím stát. Podrobnosti o členství naleznete zde.

PŘÍZNIVEC, PROPAGÁTOR, SPONZOR…

  • Kontaktujte Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.
  • Hledáme příznivce a propagátory (finanční sponzoring, vhodné dárky pro děti, propagace projektu a myšlenky, kreativní podpora, vizuál projektu ad.)
  • Rádi budeme spolupracovat s knižním světem, místní samosprávou, zdravotnictvím, školstvím, podnikateli i dalšími experty či sponzory.