PRAVIDLA PROJEKTU A PODMÍNKY ÚČASTI

Pravidla pro druhý typ motivační sady pro děti 3 – 6 let

Od roku 2021 se projekt rozšiřuje pro další věkovou skupinu dětí 3 – 6 let.

 • včasné závazné objednání motivačních setů pro děti 3-6 let
 • institucionální členství knihovny ve SKIP
 • jednání o spolupráci s obcí
 • předání motivačních setů v knihovnách v průběhu roku – na akci pro rodiče s dětmi (nikoli v rámci návštěvy MŠ)
 • budování/zajištění relevantního fondu literatury pro rodiče a děti do 6 let v knihovně
 • uspořádání (minimálně) 4 relevantních akcí/rok – akcí pro rodiče s dětmi ve věku 3 – 6 let!
 • průběžné zvyšování kvalifikace v této oblasti (možno využít připravovanou metodiku, krajské semináře)
 • dokumentace aktivit v rámci projektu a podávání referencí o nich (nejméně 1x ročně) – společně za celý projekt ve vaší knihovně (0-3, 3-6)
 • propagace projektu a aktivit v obci
 • udržitelnost projektu – dovedení dětí do 1. tř.
 • ideální je pokračovat s dětmi, které již získaly první motivační sety (0 -3), lze však uvítat i další děti ve věku 3 – 6 let
 • do projektu se nově lze zapojit zpočátku pouze s kategorií dětí ve věku 3 – 6 let, pkud si knihovna netroufá na kategorii 0 -3 roky; perspektivně by však měla realizovat celý cyklus, tedy i první etapu s dětmi ve věku 0 – 3 roky

Podmínky a doporučení k účasti v projektu 

 • Přihlášení do projektu a závazné objednání dárkových setů
 • Institucionální členství knihovny ve SKIP
 • Jednání o spolupráci s obcí
 • Předání dárkových sad/setů rodičům novorozenců při vítání občánků nebo na speciálním vítáních občánků v knihovnách v průběhu roku
 • Budování/zajištění relevantního fondu literatury pro rodiče a děti (do 3let, do 6let) v knihovně
 • Uspořádání (minimálně) 4 relevantních akcí/rok („dopoledne s knížkou“ – viz metodika ve zvláštním čísle Bulletinu SKIP 2017)
 • Doporučujeme přizpůsobit prostředí knihovny pobytu malých dětí (přebalovací pult, zázemí po maminky, hrací koutek…)
 • Zvyšování kvalifikace v této oblasti
 • Doporučujeme budovat „kolektiv“ (klub, kroužek) rodičů a dětí z projektu
  Dokumentace aktivit v rámci projektu a podávání referencí o nich (nejméně 1x ročně)
 • Propagace projektu a aktivit v obci
 • Udržitelnost projektu minimálně po dobu 6 let (dovedení dětí do 1. tř.)