PRAVIDLA PROJEKTU A PODMÍNKY ÚČASTI

Projekt pracuje s dvěma typy setů:

 • od 0 do 3 let věku dítěte
 • od 3 do 6 let věku dítěte

Pravidla pro zapojení do projektu jsou stejná pro oba typy setů:

 • vyjednání podpory zřizovatele,
 • včasné a závazné objednání dárkových setů dle harmonogramu,
 • institucionální členství knihovny ve SKIP,
 • předání motivačních setů (sety 0-3 nejlépe při vítání občánků nebo na speciální akci v knihovně, lze použít i jiný vhodný model předání např. kurzy pro nastávající rodiče spod…; sety 3 – 6 let v knihovnách v průběhu roku na akci pro rodiče s dětmi, ale nikoli v rámci návštěvy MŠ),
 • budování/zajištění relevantního fondu literatury pro rodiče a děti od nejmenších předčtenářů po nástup do školy,
 • uspořádání 4 relevantních akcí pro rodiče s dětmi ročně a vytváření komunity,
 • průběžné zvyšování kvalifikace knihovníka v této oblasti (možno využít metodiky projektu, krajské semináře apod.),
 • dokumentace aktivit v rámci projektu a podávání referencí o nich (nejméně 1x ročně v lednu vyplněním dotazníku zpětné vazby – společně za celý projekt pro obě věkové skupiny v knihovně),
 • propagace projektu a aktivit v obci,
 • přizpůsobení prostředí knihovny pobytu malých dětí (přebalovací pult, zázemí po maminky, hrací koutek…),
 • ideální je pokračovat s dětmi, které již získaly první motivační sety (0 -3) (není podmínkou), lze uvítat i další děti ve věku 3 – 6 let,
 • do projektu se nově lze zapojit zpočátku pouze s kategorií dětí ve věku 3 – 6 let, pokud si knihovna netroufá na kategorii 0 – 3 roky; perspektivně by však měla realizovat celý cyklus, tedy i první etapu s dětmi ve věku 0 – 3 roky,
 • udržitelnost projektu – dovedení dětí do 1. třídy.