PRAVIDLA PROJEKTU A PODMÍNKY ÚČASTI

Doplnění pravidel pro druhý typ motivační sady pro děti 3 – 6 let

Od roku 2021 se projekt rozšiřuje pro další věkovou skupinu dětí 3 – 6 let. Připravujeme doplnění podmínek a doporučení k účasti v projektu pro tuto novou kategorii.

Podmínky a doporučení k účasti v projektu 

 • Přihlášení do projektu a závazné objednání dárkových setů
 • Institucionální členství knihovny ve SKIP
 • Jednání o spolupráci s obcí
 • Předání dárkových sad/setů rodičům novorozenců při vítání občánků nebo na speciálním vítáních občánků v knihovnách v průběhu roku
 • Budování/zajištění relevantního fondu literatury pro rodiče a děti (do 3let, do 6let) v knihovně
 • Uspořádání (minimálně) 4 relevantních akcí/rok („dopoledne s knížkou“ – viz metodika ve zvláštním čísle Bulletinu SKIP 2017)
 • Doporučujeme přizpůsobit prostředí knihovny pobytu malých dětí (přebalovací pult, zázemí po maminky, hrací koutek…)
 • Zvyšování kvalifikace v této oblasti
 • Doporučujeme budovat „kolektiv“ (klub, kroužek) rodičů a dětí z projektu
  Dokumentace aktivit v rámci projektu a podávání referencí o nich (nejméně 1x ročně)
 • Propagace projektu a aktivit v obci
 • Udržitelnost projektu minimálně po dobu 6 let (dovedení dětí do 1. tř.)
Close Menu