OHLASY V MÉDIÍCH

KE ČTENÍ:

2022

2021

2020

 • ČIŽINSKÁ, Barbora. Pokračování projektu S knížkou do života (Bookstart) – děti 3-6 let. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2020, 30(2), s. 21-22. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20200214.pdf

2019

 • KRATOCHVÍLOVÁ, Hana. Projekt Bookstart míří do města. Kutnohorský deník, 2019, 215, s. [1]. ISSN 1212-5830.
 • ŽIPPAIOVÁ, Lucie. Bookstartový klub tentokrát mobilní. Sokolovský deník, 2019, s. 1. ISSN 1210-9207.
 • ŽIPPAIOVÁ, Lucie. Bookstartový klub si loketské maminky chválí. Sokolovský deník, 2019, 187, s. 3. ISSN 1210-9207.
 • PLUHAŘ, Adam. Knihovna chce přimět rodiče nejmenších dětí, aby jim četli. Mladá fronta Dnes. Liberecký kraj, 2019, 30(5), s. 14. ISSN 1210-1168.
 • ŽIPPAIOVÁ, Lucie. Bookstart si loketské maminky pochvalují. Týdeník Sokolovsko, 2019, 29(34), s. 4. ISSN 1211-0124.
 • HOUŠKOVÁ, Zlata. Hrozí našim dětem digitální demence?. Bulletin SKIP [online], 2019, 28(1) [cit. 2021-01-30]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2019-rocnik-28-cislo-1/hrozi-nasim-detem-digitalni-demence.
 • GAJDUŠKOVÁ, Helena. Jak na projekt S knížkou do života (Bookstart): metodická příručka. Bulletin SKIP [online], 2019, 28(1) [cit. 2021-01-30]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2019-rocnik-28-cislo-1/jak-na-projekt-s-knizkou-do-zivota-bookstart.
 • HUBERTOVÁ, Kateřina. Konference Bookstart – S knížkou do života. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2019, 29(1), s. 47-48. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20190128.pdf.
 • KLEINOVÁ, Tereza. Projekt S knížkou do života (Bookstart) má smysl, aneb, Jak si Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem vychovává své budoucí čtenáře. Bulletin SKIP [online], 2019, 28(4) [cit. 2021-01-30]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/701.
 • KONVALINKOVÁ, Blanka a KROULÍKOVÁ, Dana. Projekt S knížkou do života (Bookstart) v Libereckém kraji. Bulletin SKIP [online], 2019, 28(4) [cit. 2021-01-30]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/696.
 • HOUŠKOVÁ, Zlata. Příručka Jak na projekt S knížkou do života. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2019, 29(1), s. 48-49. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20190129.pdf.
 • ČIŽINSKÁ, Barbora a KONVALINKOVÁ, Blanka. S knížkou do života – Bookstart v České republice. Knihovny současnosti 2019 [online]. Praha: Sdružení knihoven České republiky; V Brně: Moravská zemská knihovna, 2019. s. 11-17 [cit. 2021-01-30]. ISBN 978-80-86249-89-6. Dostupné z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/sbornik-web_a4.pdf.
 
2018

2017

2009

 • GIEBISCH, Roman. Ze světa: Dánská agentura pro knihovny a média zahájila projekt Bookstart, který přináší dětem knižní dárky a jejich rodiče zve k návštěvě knihoven. Čtenář, 2009, 61(7-8), s. 297. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://ctenar.svkkl.cz/clanky/2009-roc-61/0708-2009.htm.
   

2005

DIPLOMOVÉ PRÁCE:

ZMÍNKY O PROJEKTU V DIPLOMOVÉ PRÁCI:

2022

 • KVAPILOVÁ, Veronika. Analýza metodiky edukačních činností učících knihovníků základních knihoven [online]. Brno, 2022 [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/hgixo/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Pavlína MAZÁČOVÁ.
 

2021

 

2020

 • JURANOVÁ, Ema. Dospívající a online čtenářské komunity [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/i6d6j/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Pavlína MAZÁČOVÁ
 • KOVÁŘOVÁ, Veronika. Současná role městské knihovny a její proměna: případová studie Městské knihovny Česká Třebová [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/qnrsr/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce František SVOBODA.

2019

 • ZDEŇKOVÁ, Aneta. Podpora čtenářství žáků 2. stupně na Kutnohorsku [online]. Hradec Králové, 2019 [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://theses.cz/id/pau5tu/. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Tereza Šmídová.
 • BRZKOVÁ, Terezie. Vliv čtení dětem předškolního věku na jejich představivost a slovní zásobu [online]. Hradec Králové, 2019 [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://theses.cz/id/ix8j7o/. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Ing. et Ing. Mgr. Marie Herynková, Ph.D.

2018

 • MAKOVCOVÁ, Eliška. Literární a čtenářské aktivity JVK v Českých Budějovicích (vlastní doporučené aktivity) [online]. České Budějovice, 2018 [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://theses.cz/id/azr7j3/. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.
 • KRÁLOVÁ, Anna. Využití scénického čtení u dětí s SVP [online]. Olomouc, 2018 [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://theses.cz/id/elctma/. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.
 • JUNKOVÁ, Petra. Spolupráce školy a městské knihovny jako prostředek výchovy ke čtenářství dětí mladšího školního věku [online]. Olomouc, 2018 [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://theses.cz/id/rd8fw5/. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Milan Polák, Ph.D.
 •  

2016

2010

 • MARTÍNKOVÁ, Kateřina. Encouraging Children to Read [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/j4z3j/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Rita Chalmers COLLINS.
 • DYNYBYLOVÁ, Nikola. Čtenářství z odborného pohledu – návrh portálu [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/lh716/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jiří TRÁVNÍČEK.
   

2008

 • CIHELKOVÁ, Jarmila. Podíl knihoven na výchově mládeže ke čtenářství [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/l73na/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jitka ZÍTKOVÁ.
 • KAFKOVÁ, Veronika. Kniha a čtenář [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/uwwsj/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Luisa NOVÁKOVÁ.
   

2006

 • VYCHODILOVÁ, Vendula. Moderní trendy v knihovnictví [online]. Brno, 2006 [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/t140w/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Jiří ŠPALEK.