SEZNAM ČASOPISŮ PRO DĚTI

Báječná školka – dvouměsíčník
Časopis pro nejmenší děti ve věku 3-7 let. Knižní skřítci Matýsek a Majdalenka připravují to nejlepší z knížek, které jsou určeny všem začínajícím čtenářům. V časopise najdete hravé úkoly, básničky, písničky, komiksy nebo soutěže o ceny. Pestrou paletu rubrik navíc pravidelně rozšiřují tak, aby byl časopis pro děti stále zajímavější a atraktivnější.
Web časopisu: http://www.casopis-bajecnaskolka.cz/
Kde sehnat: objednávkový formulář
Cena: roční předplatné 258 Kč (6 čísel)

Ben Já Mína – 5x ročně
Ilustrovaný časopis pro děti ve věku 4 – 7 let. Je o partě kamarádů Benovi, Míně a dalších dětech a vedoucí Jance a jejich dobrodružství. S pomocí dospělého i nečtoucí děti hravě zvládnou všechny úkoly v oblastech jako je tvoření, pokusy, vaření, poznávání místa, kde žijeme, vyprávění, příroda, desková hra a mnoho dalších. Nadchne ty, kteří rádi skotačí, i ty, kteří raději bádají nebo tvoří. Pro vedoucí a pedagogy je vytvořen ke každému vydání i metodický materiál s rozvedením jednotlivých rubrik, doplňujícími komentáři a dalšími nápady, jak s rubrikami pracovat. Obsahuje také texty o práci s předškoláky, které lze využít i mimo práci s časopisem.
Web časopisu: https://benjamina.skaut.cz/
Kde sehnat: objednávkový formulář
Cena: roční předplatné 225 Kč

Bumík – dvouměsíčník
Časopis je určen pro nejmenší děti předškolního věku. Medvídek a jeho zvířecí kamarádi provázejí děti barevným světem plným her a zábavných úkolů, podněcují dětskou zvědavost a představivost, rozvíjejí jejich znalosti a dovednosti. Děti se pocvičí v kreslení, vybarvování, psaní, čtení a počítání, naučí se leccos o světě kolem sebe a pomocí poutavých příběhů budou rozvíjet svou fantazii. Časopis při své tvorbě sleduje a respektuje osnovy v mateřských školkách.
Web časopisu: http://www.bumik.cz/index.php
Kde sehnat: http://www.bumik.cz/index.php/predplatne
Cena: roční předplatné 138 Kč

Dráček – měsíčník
Časopis je určen dětem předškolního a mladšího školního věku, zároveň slouží pro inspiraci i učitelkám mateřských škol a prvního stupně základních škol – a samozřejmě především také maminkám. Podporuje analytické myšlení, rozvoj fantazie a logické uvažování. Na vzniku časopisu se podílí dětská psycholožka, logopedka a učitelka mateřské školy i alternativní ZŠ. V každém čísle naleznete úkoly na procvičení ruky, logopedické básničky a doplňovačky, hrátky s logikou, tvoření z běžně dostupných pomůcek v domácnosti, nácviky písmenek pomocí obrázků, modely a vystřihovánky, obrázkové křížovky, spojovačky, materiály, které na sebe navzájem navazují (jedno téma rozpracované například v komiksu, obrázkové encyklopedii, pohádce, hlavolamech i v tvoření).
Web časopisu: https://casopis-dracek.cz/
Kde sehnat: https://dracek.magaziny.cz/
Cena: roční předplatné 588 Kč

Mateřídouška (Mladá Fronta) – měsíčník
Časopis školáky a předškoláky, s výukou angličtiny, povídkami a komiksem, který vychází nepřetržitě od roku 1945. V časopisu naleznete spoustu luštění, rébusů a křížovek, vystřihovánek, her, omalovánek nebo plakátů. V pravidelných rubrikách se děti setkávají například s Virem a Bitem, dvěma veselými průvodci ve světě internetu a moderních technologií. Kromě receptů, které už školáci hravě zvládnou, nabízí Mateřídouška také tipy na dobré knížky a filmy.
Web časopisu: https://www.facebook.com/casopisMateridouska/
Kde sehnat: objednávkový formulář
Cena: roční předplatné 432 Kč (12 čísel)

Méďa Pusík – měsíčník
Časopis je určen pro předškoláky a mladší školní děti. Méďa a jeho kamarádi provázejí děti barevným světem plným her a zábavných úkolů, podněcují dětskou zvědavost a představivost, rozvíjejí jejich znalosti a dovednosti. Děti se pocvičí v kreslení, vybarvování, psaní, čtení a počítání, naučí se leccos o světě kolem sebe a pomocí poutavých příběhů budou rozvíjet svou fantazii. Časopis při své tvorbě sleduje a respektuje osnovy v mateřských školkách.
Web časopisu: http://www.medapusik.cz/index.php
Kde sehnat: http://www.medapusik.cz/index.php/predplatne
Cena: roční předplatné 348 Kč (12 čísel)

Pastelka – měsíčník
Český časopis, který neopisuje, nekopíruje, ani nepřekládá ze zahraničních zdrojů. Obsahuje původní, vyzkoušené činnosti a aktivity od týmu zkušených autorů. Časopis je určen pro 5 – 8 leté děti, jejich rodiče a učitele. Vychází ve školním roce. Volně navazuje na rámcové vzdělávací programy mateřských a základních škol. Školám nabízí dlouhodobé projekty v podobě her na celý školní rok. Práce s Pastelkou vyžaduje aktivní spoluúčast rodičů, prarodičů nebo učitelů. Ve školním roce 2018/2019 vychází již 20. ročník časopisu.
Web časopisu: http://www.pastelka.com/
Kde sehnat: objednávkový formulář
Cena: Roční předplatné časopisu pro jednotlivce stojí 456 Kč (12 čísel)

Předškolák – dvouměsíčník (každý sudý měsíc)
Časopis je určený všem dětem, které se chystají k zápisu, nebo dokonce už do školy. V časopise najdete komiks a zábavné úkoly na procvičování a zdokonalování schopností a dovedností, podle kterých se zjišťují předpoklady úspěšného zvládnutí první třídy. Každé číslo časopisu je zaměřeno na určitou oblast, které se věnuje podrobněji. Průvodci časopisem jsou předškoláci Kuba s Terkou, pes Kaňka a duch Zmizík.
Web časopisu: http://www.casopis-predskolak.cz/
Kde sehnat: objednávkový formulář
Cena: roční předplatné 174 Kč (6 čísel)

Puntík – měsíčník
Časopis Puntík je určen dětem 2 – 6 let. Nabízí aktivity, které pomáhají s rozvojem řeči a obohacováním slovní zásoby, s rozvíjením fantazie a kreativity či s procvičováním grafomotoriky. K tomu slouží převážně obrázkové příběhy s minimem textů a úkoly, které se k příběhům vztahují. Puntík je rovněž pomocníkem rodičů a vychovatelů, přináší jednoduché tipy na výrobu her a zábavných cvičení. Pro lepší přehlednost provázejí jednotlivé části časopisu veselé postavičky. Dětem pomohou s úkoly, jako je poznávání barev, tvarů, vydají se s nimi objevovat svět, naučí je vnímat základní etické hodnoty. Rýmované texty a krátké básničky spojují rozvíjení řeči i pohybu, nechybějí ani rytmické hry či náměty na zábavné aktivity.
Kvalitní papír, na který je celý časopis vytištěn, umožňuje bezproblémové malování a stříhání kdekoliv v časopise, tvoření z papíru není omezeno jen na kartonovou přílohu.
Web časopisu: https://www.casopispuntik.cz/
Kde sehnat: Časopis zakoupíte v trafikách Lagardere – Relay a Inmedio, Peal, Valmont, Pressmedia, Traficon Invest, GECO, v obchodech Penny, Norma, v hypermarketech Albert, Tesco, Globus, Billa a na České poště nebo na čerpacích stanicích Euro Oil, OMV.
Cena: roční předplatné 385 Kč (se slevou)

Raketa (Labyrint) – čtvrtletně
Časopis je pro děti zhruba 5-10 let staré, ale hravost není věkově omezena, má i mladší a starší odběratele. Na 48 stránkách najdete příběhy, komiksy, zábavné hry, úkoly, tvoření, vaření, básničky i různé zajímavosti vždy na jedno konkrétní téma. Unikátní je v tom, že neobsahuje žádnou reklamu. Celý obsah je věnovaný dětem. Veliký důraz klademe na vizuální stránku, spolupracuje s nadanými a originálními autory a výtvarníky.
Web časopisu: http://www.raketa-casopis.cz/o-nas.html
Kde sehnat: Raketu můžete objednat na e-shopu nebo na stránkách nakladatelství labyrint.net najdete kontakty na prodejce. Pokud máte zájem o již vyšlá čísla, můžete je nakoupit jednotlivě nebo ve výhodných balíčkách na e–shopu
Cena: Roční předplatné časopisu stojí 356 Kč.

Sluníčko – měsíčník
Časopis určený zejména (ne)čtenářům 4 – 8 let. Přináší kromě zábavného čtení i velké množství ilustrovaných obrázků, hádanek, doplňovaček, hlavolamů, omalovánek a také veselých a barevných vystřihovánek. Časopis vychází od roku 1967 a patří mezi tradiční a oblíbené dětské tituly. Každoročně u časopisu Sluníčko vychází také velká vystřihovánka na pokračování – v dřívějších ročnících např. domeček pro skřítky či pohádkový hrad.
Web časopisu: https://www.facebook.com/CasopisSlunicko/
Kde sehnat: objednávkový formulář
Cena: roční předplatné 420 Kč (12 čísel)

Šikulka – měsíčník
Časopis je určený dětem ve věku 3 – 7 let. Přináší pečlivě vybraná témata z oblasti pedagogiky, logopedie a psychologie. Úkoly jsou přizpůsobené požadavkům mateřských škol a očekávaným znalostem a dovednostem základních škol při zápisech do první třídy. Časopisem provází dvojice dětských průvodců, se kterými si děti snadněji osvojí obecně potřebné návyky, naučí se správně rozpoznávat, získají motorickou zdatnost a budou se učit vyprávět a objevovat. Ambicí časopisu je také rozvoj řeči.
Web časopisu: https://rf-hobby.cz/profil/sikulka/
Kde sehnat: objednávkový formulář
Cena: roční předplatné 300 Kč (12 čísel)