HARMONOGRAM PROJEKTU

Roční harmonogram projektu S knížkou do života / Bookstart

leden: hodnotící zprávy z knihoven o průběhu projektu/dotazník zpětné vazby
duben: vyhlášení nového ročníku
květen – červen: příjem elektronických (pouze!) přihlášek a objednávek knižních sad
červenec – říjen: výběrové řízení na zhotovitele v objemu dle objednávek a výroba/tisk setů
říjen/listopad: distribuce nových sad do knihoven
celý následující rok: slavnostní předávání sad v knihovnách

Konkrétní termíny budou avizovány v e-konferenci Andersen a na webu projektu.