ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KNIHOVNY

Projekt S knížkou do života je inspirován mezinárodním projektem Bookstart. Myšlenku zapojit se do této mezinárodní aktivity přinesla do ČR paní Dana Kalinová a prakticky ji do života uvedl SKIP ČR. V roce 2017/2018 byl projekt finančně podpořen řadou partnerů.

V roce 2018/2019 se nepodařilo zajistit finanční prostředky na dárkové sety, proto si každý zájemce z řad knihoven nebo jejich zřizovatelů musí sety koupit.

Po závazném objednání požadovaného počtu kusů (objednávka se zaokrouhluje na desítky ks nahoru) a odeslání objednávky, bude knihovně/zřizovateli zaslána zálohová faktura s 30 denní splatností, touto objednávkou se knihovna/zřizovatel zapojuje do projektu a souhlasí s jeho podmínkami.

Sada pro nejmenší v ceně 100 Kč obsahuje plátěnou tašku projektu, knížku – leporelo pro děťátko, speciálně vydanou metodickou publikaci pro počáteční čtení rodičů s dětmi, seznam doporučené literatury pro předškolní děti. 

Cílem projektu S knížkou do života je informovat rodiče o možnostech a potřebě společného čtení s dětmi a to prakticky od jejich narození. Chceme také upozornit představitele státní správy a samosprávy  na potřebu podporovat finančně i morálně tyto aktivity. V neposlední řadě chceme motivovat knihovny pro práci s touto skupinou uživatel a seznámit je s příklady dobré praxe, inspirovat je při pořádání společných aktivit rodičů s dětmi v knihovnách.