FAQ REGISTRACE DO PROJEKTU A OBJEDNÁVKY SAD

 • JE NUTNÉ BÝT ČLENEM SKIP? Ano, knihovny zapojené do projektu musí být členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR). 
 • KDE ZJISTÍM OD KTERÉHO ROKU JE KNIHOVNA ČLENEM SKIPU? Najděte na webu SKIPu v seznamu svůj region: https://www.skipcr.cz/regiony. Zvolte sekci KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ. Poté zvolte svoji knihovnu a rozklikněte záznam. V informaci o instituci by měl být uveden rok registrace ve SKIP.
 • JAK VYPADAJÍ SADY S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA? Fotografie sad pro menší děti (0-3 let) a pro starší děti (3-6 let) naleznete na našem webu v sekci Sady S knížkou do života. Naleznete zde i rozepsaný obsah sad. Cena za jednu sadu je 100 Kč. 
 • KOLIK STOJÍ JEDNA SADA? Sada pro nejmenší děti i pokračující sada stojí pro knihovny 100 Kč/kus. Jedná se o cenu, která je dotovaná sponzory a podporovateli projektu. Reálná cena sad je několikanásobně vyšší.

FAQ AKTUÁLNÍ DĚNÍ V PROJEKTU

 • POŘÁDÁME AKCI V RÁMCI PROJEKTU A CHCEME JI PROPAGOVAT. Pokud se jedná o větší akci nebo vzdělávání knihovníků, rádi vám akci zpropagujeme i na sociálních sítích projektu, webu a zpravodaji. Kontaktujte nás na mailu sknizkoudozivota@gmail.com a domluvíme se na podrobnostech.

FAQ PŘEDÁVÁÍ SAD 

 • KDE A KOMU MOHU PŘEDÁVAT SADY? Sady mohou knihovny předávat na vítání občánků, v knihovně nebo na jiném pro ně vhodném místě. Sady knihovny MUSÍ PŘEDÁVAT ZA PŘÍTOMNOSTI RODIČE NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE.

 

 • JAK ČASTO DÍTĚ DOSTÁVÁ SADU? Dítě s jeho rodiči obdrží každý typ sady vždy jen jednou. Novorozené dítě obdrží sadu pro nejmenší na vítání občánků nebo v knihovně (ideálně nejpozději ve 2 letech věku dítěte). Další sadu (pokračující sada batoh) obdrží v knihovně po dosažení věku 3 let.

 

 • MŮŽE KNIHOVNA PŘEDÁVAT POUZE JEDEN TYP SADY? Některé knihovny předávají pouze jeden typ sady. Závisí to na finančních možnostech knihovny a jejím rozhodnutím, které sady bude předávat. U předávání je nutné zohlednit typ sady, kterou knihovna předává. Sadu pro nejmenší využije rodina malého dítěte (ideálně do 2 let věku dítěte). Batoh (sadu pro starší dítě) využije pak rodina, která má dítě ve věku 3 let. 

 

 • MOHU SADU PRO STARŠÍ DĚTI PŘEDAT PŘEDŠKOLNÍMU DÍTĚTI? Sady pro starší děti se předávají dětem ve věku 3 let. Projekt je dlouhodobý. Jeho cílem je oslovit rodiny s co nejmenšími dětmi a dlouhodobě s nimi spolupracovat při budování čtenářských návyků. Starší děti je možné zapojit v 1. třídě do dalšího projektu SKIPu – Knížka pro prvňáčka.
 •  

FAQ POŘÁDÁNÍ AKCÍ V RÁMCI PROJEKTU 

 • KDE NAJDU INSPIRACI NA ODBORNÍKY, KTERÉ MŮŽEME POZVAT DO KNIHOVNY? Tipy na lektory/odborníky, které si můžete pozvat na akci do knihovny, naleznete na webu projektu v sekci Pro knihovny – Inspirace a tipy. Můžete oslovit i své čtenáře a zeptat se jich, koho by rádi do knihovny pozvali. Případně se můžete obrátit i na knihovny ve svém okolí a zeptat se jich, kteří lektoři se osvědčili v jejich knihovně.

 

 • ZAPLATÍ PROJEKT KNIHOVNĚ NÁVŠTĚVU LEKTORA NEBO SPISOVATELE? Jednotlivé knihovny si musí zaplatit lektora či spisovatele z vlastních finančních zdrojů. V rámci projektu lze získat jistou finanční podporu pouze na akce určené ke vzdělávání knihovníků (krajské semináře).