METODIKY

Metodickou podporu či informace o projektu mohou knihovníci získat na webových stránkách projektu. Nové informace jsou rozesílány také prostřednictvím elektronické konference Andersen a formou čtvrtletního online Zpravodaje S knížkou do života, který je rozeslán přihlášeným odběratelům.

První tištěná metodická publikace k projektu S knížkou do života vyšla v podobě zvláštního čísla Bulletinu SKIP. Je dostupná i v elektronické verzi. Jejím prostřednictvím je představen nový projekt S knížkou do života / Bookstart, jehož cílem je přiblížit rodičům význam četby pro intelektuální a citový vývoj i budoucí uplatnění jejich dětí a pomoci jim proces čtenářství zahájit.

V dalších letech pak následují příručky vydané Národní knihovnou ČR ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Jejich vydání podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Knihovnám zapojeným do projektu jsou příručky rozeslány prostřednictvím krajských knihoven. Zájemci si je mohou prostudovat i v jejich elektronické podobě.

METODICKÁ PŘÍRUČKA: Projekt S knížkou do života (Bookstart) a logopedická prevence

Národní knihovna ČR vydala metodickou příručku Projekt S knížkou do života (Bookstart) a logopedická prevence pro práci knihoven s dětmi ve věku od 2 do 6 let. 

Základem jsou texty PhDr. Aleny Hlavinkové, Ph.D., odborné asistentky na Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP Olomouc, Mgr. Marie Rupcové, klinické logopedky a vyučující na FF OU a Mgr. Jarmily Válkové, speciální pedagožky z pedagogicko-psychologické poradny v Bruntále. 

Publikace vyšla ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky a její vydání podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Metodika bude distribuována prostřednictvím krajských knihoven.

Ke stažení zde.

METODICKÁ PŘÍRUČKA: Projekt S knížkou do života a čtenářská gramotnost

Národní knihovna ČR vydala metodickou příručku pro práci knihoven s dětmi ve věku 3–6 let Projekt S knížkou do života a čtenářská gramotnost, jejíž autorkou je Veronika Laufková a kol.  

Základem metodické příručky ke druhé etapě projektu S knížkou do života je stať PhDr. Veroniky Laufkové, Ph.D. Do publikace dále přispěly scénáři programů pro děti ve věku 3–6 let Markéta Dubnová z Knihovny města Hradce Králové, Mgr. Hana Hellebrantová, Mgr. Marta Malchárková a Mgr. Pavla Řehová z Knihovny města Ostravy a Jana Roškotová z Městské knihovny Sedlčany. Úvod napsala a publikaci sestavila Mgr. Zlata Houšková ze Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).

Publikace vyšla ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky a její vydání podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Publikace bude distribuována prostřednictvím krajských knihoven.

Ke stažení zde.

METODICKÁ PŘÍRUČKA: Nápady, náměty a scénáře 

Národní knihovna ČR vydala metodickou příručku Nápady, náměty a scénáře na setkání rodičů a nejmenších čtenářů v knihovnách, jejíž autorkou je Markéta Poživilová. 

Příručka byla zpracována na základě zkušeností autorky a námětů knihoven zapojených do projektu S knížkou do života / Bookstart.

Publikace vyšla ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky a její vydání podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Publikace bude distribuována prostřednictvím krajských knihoven.

Ke stažení zde.

METODICKÁ PŘÍRUČKA K PROJEKTU: Jak na projekt 

Národní knihovna ČR vydala metodickou příručku Jak na projekt S knížkou do života / Bookstart. Autorky: Zlata Houšková, Veronika Laufková

Příručka byla zpracována ve spolupráci se Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, její vydání podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Publikace bude distribuována prostřednictvím krajských knihoven.

Ke stažení zde

Zvláštní číslo Bulletinu SKIP 1/2017: S knížkou do života – projekt Bookstart v českém prostředí

První metodická publikace k projektu S knížkou do života v podobě zvláštního čísla Bulletinu SKIP. Jejím prostřednictvím je představen nový projekt SKIP, jehož cílem je přiblížit rodičům význam četby pro intelektuální a citový vývoj i budoucí uplatnění jejich dětí a pomoci jim proces čtenářství zahájit.

Ke stažení zde