METODIKY

Metodickou podporu či informace o projektu mohou knihovníci získat na webových stránkách projektu. Nové informace jsou rozesílány také prostřednictvím elektronické konference Andersen a formou čtvrtletního online Zpravodaje S knížkou do života, který je rozeslán přihlášeným odběratelům.

První tištěná metodická publikace k projektu S knížkou do života vyšla v podobě zvláštního čísla Bulletinu SKIP. Je dostupná i v elektronické verzi. Jejím prostřednictvím je představen nový projekt S knížkou do života / Bookstart, jehož cílem je přiblížit rodičům význam četby pro intelektuální a citový vývoj i budoucí uplatnění jejich dětí a pomoci jim proces čtenářství zahájit.

V dalších letech pak následují příručky vydané Národní knihovnou ČR ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Jejich vydání podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Knihovnám zapojeným do projektu jsou příručky rozeslány prostřednictvím krajských knihoven. Zájemci si je mohou prostudovat i v jejich elektronické podobě.

METODICKÁ PŘÍRUČKA: Rok S knížkou do života (Bookstart): praktické scénáře podle knižních příběhů

Národní knihovna ČR vydala metodickou příručku pro práci knihoven s rodiči a jejich dětmi Rok S knížkou do života (Bookstart): praktické scénáře podle knižních příběhů

Základem metodické příručky jsou scénáře knižních setkání pro rodiče s dětmi ve věku 1–6 let od knihovnic z dětských oddělení: Mgr. Zdeňky Hochmanové a Mgr. Petry Ornstové z Knihovny města Hradce Králové, Mgr. et Mgr. Gabriely Svobodové z Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Jany Roškotové z Městské knihovny v Sedlčanech. Článek Jak na scénář podle knižního příběhu připravila Mgr. Zdeňka Hochmanová. Úvod napsala a publikaci sestavila Mgr. Zlata Houšková, za přispění Bc. Kateřiny Hubertové a Mgr. Barbory Čižinské ze Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR).

Publikace vyšla ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky a její vydání podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Metodika bude distribuována prostřednictvím krajských knihoven.

Ke stažení zde.

METODICKÁ PŘÍRUČKA: Jak opravdu vstoupit S knížkou do života

Národní knihovna ČR vydala metodickou příručku Jak opravdu vstoupit S knížkou do života pro práci knihoven s rodiči a dětmi v novorozeneckém a kojeneckém věku. 

Základem metodické příručky je stať Od prvního nádechu k prvním slovům Mgr. Kateřiny Červinkové Houškové. Autorka je dlouholetou pedagožkou se specializací mimo jiné na rodinnou výchovu, český jazyk a literaturu a také tlumočnicí českého znakového jazyka a matkou čtyř dětí.
Na publikaci se dále podílela Zlata Houšková ze Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Podklady k praktickým příkladům a fotodokumentaci poskytly Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Knihovna města Hradce Králové, Městská knihovna Chodov, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Knihovna města Ostravy, Městská knihovna Sedlčany, Městská knihovna Svitavy, Městská knihovna Tišnov, Knihovna Třinec, Městská knihovna Valašské Meziříčí.
Scénáře pořadů zpracovaly Jana Roškotová (Městská knihovna Sedlčany), Bc. Petra Bartíková (Městská knihovna Tišnov) a Mgr. Marika Zadembská (Knihovna Třinec). Cennými radami, konzultací a informacemi ke vzniku příručky přispěly Mgr. Barbora Čižinská, Mgr. Helena Dlouhá a Mgr. Miroslava Sabelová.

Publikace vyšla ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky a její vydání podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Metodika bude distribuována prostřednictvím krajských knihoven.

Ke stažení zde.

METODICKÁ PŘÍRUČKA: Projekt S knížkou do života (Bookstart) a logopedická prevence

Národní knihovna ČR vydala metodickou příručku Projekt S knížkou do života (Bookstart) a logopedická prevence pro práci knihoven s dětmi ve věku od 2 do 6 let. 

Základem jsou texty PhDr. Aleny Hlavinkové, Ph.D., odborné asistentky na Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP Olomouc, Mgr. Marie Rupcové, klinické logopedky a vyučující na FF OU a Mgr. Jarmily Válkové, speciální pedagožky z pedagogicko-psychologické poradny v Bruntále. 

Publikace vyšla ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky a její vydání podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Metodika bude distribuována prostřednictvím krajských knihoven.

Ke stažení zde.

METODICKÁ PŘÍRUČKA: Projekt S knížkou do života a čtenářská gramotnost

Národní knihovna ČR vydala metodickou příručku pro práci knihoven s dětmi ve věku 3–6 let Projekt S knížkou do života a čtenářská gramotnost, jejíž autorkou je Veronika Laufková a kol.  

Základem metodické příručky ke druhé etapě projektu S knížkou do života je stať PhDr. Veroniky Laufkové, Ph.D. Do publikace dále přispěly scénáři programů pro děti ve věku 3–6 let Markéta Dubnová z Knihovny města Hradce Králové, Mgr. Hana Hellebrantová, Mgr. Marta Malchárková a Mgr. Pavla Řehová z Knihovny města Ostravy a Jana Roškotová z Městské knihovny Sedlčany. Úvod napsala a publikaci sestavila Mgr. Zlata Houšková ze Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).

Publikace vyšla ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky a její vydání podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Publikace bude distribuována prostřednictvím krajských knihoven.

Ke stažení zde.

METODICKÁ PŘÍRUČKA: Nápady, náměty a scénáře 

Národní knihovna ČR vydala metodickou příručku Nápady, náměty a scénáře na setkání rodičů a nejmenších čtenářů v knihovnách, jejíž autorkou je Markéta Poživilová. 

Příručka byla zpracována na základě zkušeností autorky a námětů knihoven zapojených do projektu S knížkou do života / Bookstart.

Publikace vyšla ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky a její vydání podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Publikace bude distribuována prostřednictvím krajských knihoven.

Ke stažení zde.

METODICKÁ PŘÍRUČKA K PROJEKTU: Jak na projekt 

Národní knihovna ČR vydala metodickou příručku Jak na projekt S knížkou do života / Bookstart. Autorky: Zlata Houšková, Veronika Laufková

Příručka byla zpracována ve spolupráci se Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, její vydání podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Publikace bude distribuována prostřednictvím krajských knihoven.

Ke stažení zde

Zvláštní číslo Bulletinu SKIP 1/2017: S knížkou do života – projekt Bookstart v českém prostředí

První metodická publikace k projektu S knížkou do života v podobě zvláštního čísla Bulletinu SKIP. Jejím prostřednictvím je představen nový projekt SKIP, jehož cílem je přiblížit rodičům význam četby pro intelektuální a citový vývoj i budoucí uplatnění jejich dětí a pomoci jim proces čtenářství zahájit.

Ke stažení zde