BOOKSTART V ZAHRANIČÍ  

Bookstart –  Anglie, Wales 

 • https://www.booktrust.org.uk/
 • financuje ministerstvo pro kulturu a média
 • projekt je vlajkovou lodí nadace Booktrust UK
 • podporováno velkoryse vydavateli, výběr knih dělají komise do které nakladatelé zasílají své návrhy/knihy, komise včetně dětské vybere knihy do Bookstartu, 1 kniha pro 1 rok
 • sety pro novorozené – kontrastní obrázky
 • sety Bookstart baby 0-12 měsíců – dostanou od lékaře
 • sety Bookstart Treasure 3-4 roky – dostanou od dětského centra, od školky …
 • Bookstart Corner – program a podpora pro ty, kdo potřebují více poradit
 • speciální sety pro děti se zrakovým a sluchovým handicapem (Booktouch a Bookshine)
 • bilingvně je pojat – Bookstart Wales pro záchranu welštiny
 • LetterBox Club – 6 balíčků pro děti v péči (bez rodičů), každý měsíc 1 (od května do října), balíček obsahuje: knížky, matematické hry, další materiály
 • logistika distribuce je poměrně složitá, probíhá pomocí regionálních organizátorů
 • vytvoření evropské sítě/ platformy EU READ

Hodnocení programu Bookstart Corner – tedy obdoba našich klubíků – společné setkání v knihovně

projekt oceňují rodiče i lékaři

 • rodiče získávají větší sebedůvěru ve čtení s dítětem i při zpívání a komentují to, že by je tyto aktivity bez Bookstartu třeba ani nenapadly, objevují, že je to radost, že se dají používat jednoduché např. prstové loutky, aby čtení bylo zábavnější, více se dětí ptají
 • přímý dopad na interakci dítěte a rodiče, lépe rozumí dětským knížkám, logicky se tak děti
  o knížky více zajímají, mají svou oblíbenou, říkají si sami o zpívání a říkadla, baví je čtení s rodiči, lépe rozumí slovům …

 Planting a Seed for Life, 2005

 • V této studii byla opakovaně dotazována skupina rodičů a dětí vybavených sadou Bookstart
  a skupina rodičů a dětí bez sady Bookstart.
 • 99 % rodičů, kteří obdrželi sadu Bookstart ji využilo a četlo se svými dětmi
 • 97 % z těchto rodičů bavilo čtení knih ze sady Bookstart
 • 51 % rodičů uvedlo, že díky své zkušenosti s Bookstartem byli povzbuzeni ke každodennímu čtení svým dítětem

Lesestart – Německo 

 • www.lesestartdeutschland.de
 • financován Spolkovým ministerstvem školství
 • sady rozdávány pediatrem při zdravotní prohlídce v 1. roce, ve 3 letech v knihovně (zapojeno 5 000 knihoven), v první třídě ve škole
 • ročně rozdáno 800 000 sad, set obsahuje knihu a pokyny pro rodiče
 • Lesestart je také zaměřen na děti ze znevýhodněných rodin a na rodiny a děti uprchlíků    

Hodnocení německého programu 3 milníky pro čtení

 • průzkum mezi pediatry, rodiči a knihovnami
 • průzkum mezi školami a mezi rodiči prvňáčků
 • vliv na rodiče – osobní vysvětlení při předání!
 • každý druhý rodič vyzkoušel některý z tipů
 • významný dopad na povědomí rodičů
  o důležitosti předčítání, 80 % četlo průvodce
 • knihovny přilákaly nové čtenáře zvláště rodiče dětí do 4 let
 • polovina rodičů materiály intenzivně využívalo
 • větší vliv na ty, kteří dostali již první balíček
 • finální dopad na větší četnost předčítání, na jazykové znalosti a plynulost řeči

 Boekstart – Nizozemí 

 • www.boekstart.nl, www.lezen.nl
 • spolupráce knihoven, zdravotních středisek, vydavatelů
 • financováno: Ministerstvem kultury a vzdělávání, žádosti o podporu vždy na 4 roky
 • knihovny si zdarma objednávají, zapojené knihovny obdrží finanční podporu
 • existuje 9 regionálních podpůrných institucí
 • sady rozdávány v prvním roce ve 3 měsících, předávání probíhá v knihovně,
 • obsah kufříku: látková knížka, knížka pro rodiče … obsah kufříku se mění 2x ročně
 • látkové knížky v knihovnách se dávají prát handicapovaným
 • plánuje se rozšířit program o starší děti prostřednictvím školek
 • 40 % dětí je v prvním roce osloveno – plán je 90 %
 • 4/5 knihoven v Nizozemí spolupracuje, díky programu se přihlásilo do knihoven mnoho dětí
  a rodičů
 • Bookstart je součástí komplexního nizozemského programu Art of Reading (umění číst), který zahrnuje období od 0-18 let
 • Knihovníci měli obavy, jak zvládnout setkání s rodiči a dětmi – velmi intenzivně řešeno vzdělávání knihovníků – organizace vytrénuje trenéry a ty pak učí týmy v knihovnách a ve školách

Boekstart – Belgie 

 • www.boekstart.be
 • více než 25.000 dětí ročně dostane sadu knížek
 • první sadu v 6. měsících dostanou u svého lékaře
 • v 15. měsících – 2. sada v knihovně – výzva rodičům
 • koordinace čtenářskou organizací Everybody Reads
 • spolupráce místní úřady, knihovny a Vlámská vládní agentura pro blaho dětí
 • přesvědčili je průzkumy v UK

Nati per Leggere – Itálie

 • www.natipeleggere.it
 • od roku 1999
 • oslovena třetina narozených dětí
 • knihy při návštěvě dětského lékaře a při první návštěvě knihovny
 • podle italských průzkumů se zvýšil počet rodičů, kteří čtou se svými dětmi, o polovinu se snížilo procento rodičů, které dětem nikdy nečetli

Buchstart Schweiz – Švýcarsko

 • www.buchstart.ch
 • od roku 2008
 • sady v prvním roce života
 • dostane cca ½ švýcarských dětí
 • spolupráce pediatrů, rodičů a knihoven
 • Národní knihovna vede kurzy pro knihovníky
 • zahájen díky finanční podpoře vlády a nyní financován neziskovými organizacemi
  a loterijními fondy

Bookstart Lotyšsko

 • financováno z Nadace na podporu lotyšské národní knihovny
 • od roku 2013
 • knihovny požádají nadaci o podporu, 50 % hrazeno z nadace + 50 % hrazeno zřizovatelem knihovny
 • program zatím zaměřen na děti 3-4 roky
 • balíček obsahuje: knížku pro dítě, měkkou hračku a brožurku pro rodiče, obal: vak na záda se sovičkou; maskotem Bookstartu je sova.

Crescer a Ler (Read to Grow) – Portugalsko 

 • www.cresceraler.apei.pt/
 • Program Crescer a Ler (Read to Grow), založený v roce 2009 profesním sdružením pro vzdělávání dětí (APEI), je národním programem pro Portugalsko, který propaguje lásku ke knihám a vybízí rodiny, aby společně četly. Knihy jsou darovány všem novorozencům při jejich registraci v nemocnici. Navíc děti v různém věku získávají zdarma knihy ze své místní knihovny, takže každé dítě v Portugalsku může před šestými narozeninami získat tři až čtyři knihy.

Další země

V dalších zemích je projekt Bookstart realizován na různé úrovni – celostátní, regionální či místní. Záběr projektu se odvíjí od objemu dostupné finanční podpory. Jeho klíčovými partnery či koordinátory jsou opět ve značné míře veřejné knihovny.

Projekt Bookstart znají rodiny napříč kontinenty: v Irsku, ve Španělsku, na Maltě, v Polsku a Srbsku, v Rakousku, v Jižní Koreji, Thajsku a Číně, na Novém Zélandě a v Austrálii, v Kolumbii i na Jamajce.