Zpětná vazba za rok 2023

Připomínáme, že knihovny zapojené do projektu S knížkou do života / Bookstart mají každý rok zaslat zpětnou vazbu formou vyplnění online dotazníku.

Dotazník je stále dostupný. Pokud jste zatím nezaslali zpětnou vazbu za knihovnu, prosíme, vyplňte dotazník co nejdříve. Pokud jste již dotazník vyplnili, obdrželi jste na mail záznam Vašich odpovědí.

Děkujeme za vyplnění a zaslání fotografií za rok 2023.

ODKAZ NA DOTAZNÍK ZDE.