Recenze metodiky v knihovnické revue

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuDokumenty

V časopise Knihovna: knihovnická revue vyšla recenze metodiky Projekt S knížkou do života (Bookstart) a logopedická prevence. Autorkou recenze je Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Pokud nemáte metodiku v tištěné verzi, můžete si ji prostudovat na webu projektu v podsekci Metodiky. Metodiku je možné i stáhnout a vytisknout.