Nový spot projektu

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkučlánek
Máme velikou radost, že vám můžeme představit nový spot projektu S knížkou do života / Bookstart 🤩
Číst dětem je důležité od jejich nejútlejšího věku.
Nejen v Den dětí jim chceme dávat vklad do života. Společně trávený čas (nejen nad knihou) pomáhá dětem rozvíjet představivost, slovní zásobu, emoce…
Rodiny i s těmi nejmenšími dětmi najdou v knihovnách nejen knihy pro děti a rodiče, ale i místo setkávání a zábavy. Knihovny jsou připraveny a mají zázemí i pomůcky, které rodině zpříjemní čas v knihovně.