Mezinárodní konference v Senátu PČR

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuKonference

Senát PČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) Vás zvou na mezinárodní konferenci „S knížkou do života / Bookstart: přínos pro rodinu, komunitu a společnost“, která se uskuteční v Senátu PČR v úterý 23. dubna 2024 od 10:00 hodin.

Záštitu konferenci poskytl 1. místopředseda Senátu PČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.

Chcete rozvíjet čtenářskou (pre)gramotnost dětí?
Chcete rozvíjet intelektuální a vzdělanostní potenciál obce?
Chcete podpořit kulturní a společenský život rodin s malými dětmi?
Chcete rodinám s dětmi poskytnout bezpečný prostor pro trávení společného času?

To a více Vám i Vaší komunitě může nabídnout projekt S knížkou do života / Bookstart.
Projekt navazuje, podporuje a rozvíjí prorodinnou politiku státu. Svými aktivitami propojuje komunitu, zlepšuje vztahy a komunikaci v rodinách a počítá i s rodinami se zdravotním znevýhodněním (včetně zrakového a sluchového).
V České republice je do projektu zapojeno již na 350 obcí prostřednictvím svých knihoven a podporuje ho několik krajů. Od počátku projektu v roce 2018 bylo osloveno 111 500 rodin s malými dětmi (0-6 let) a jejich počet neustále roste. Příznivé ohlasy na projekt mají jak zřizovatelé, tak i knihovny a široká veřejnost.

💡Osobní účast na konferenci je z důvodu kapacity omezena pouze pro zvané, kteří obdrží pozvánku mailem a potvrdí svoji účast.

💡Ostatní zájemci mohou konferenci sledovat online bez nutnosti registrace.

Konference bude tlumočena a streamována.

Vstup do Valdštejnského paláce, sídla Senátu PČR, bude umožněn od 9:00 hodin z recepce A z Valdštejnské ulice. Bude možný pouze pro registrované účastníky. Při vstupu je nutné projít bezpečnostní kontrolou a prokázat se platným dokladem totožnosti (OP nebo pas).