Hledáme ukázkové lekce do nové metodiky

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkučlánek

V rámci projektu připravujeme novou logopedickou metodiku. Do metodické příručky hledáme ukázkové lekce zaměřené na děti ve věku 0 – 6 let a jejich rodiče. Program lekce by měl splňovat alespoň jedno z níže uvedených kritérií:

  • V rámci lekce je využívána minimálně jedna kniha z logopedické oblasti (např. Logopedické písničky, Najdu Edu na posedu, Hravá logopedie apod.).
  • Součástí lekce jsou slovní hříčky, procvičování mluvidel, jazykolamy…

Své ukázkové lekce můžete vepsat do připraveného konceptu, který poté zašlete na mail sknizkoudozivota@gmail.com do 30. srpna 2021

Pro více informací nás můžete kontaktovat na výše zmíněném mailu nebo prostřednictvím facebookové stránky projektu.

Těšíme se na vaše inspirativní lekce.