Zpětná vazba za rok 2023

Prosíme knihovny zapojené do projektu S knížkou do života / Bookstart o vyplnění dotazníku S knížkou do života 2023 – zpětná vazba.

Pokud je ve vaší knihovně do projektu zapojeno více poboček, prosím přepošlete si dotazník a vyplňte ideálně za každou pobočku samostatně.

Dotazník slouží jako zpětná vazba k projektu S knížkou do života / Bookstart za rok 2023.

V rámci zpětné vazby zároveň žádáme o zaslání několika fotografií v obrazovém formátu (nevkládejte do dokumentu ani .pdf souboru), které dokumentují průběh projektu u vás v knihovně, na e-mail sknizkoudozivota@gmail.com, předmět mailu „Zpětná vazba 2023„. K fotografiím připojte stručný popis.

Nemusí to být nutně fotografie z akcí, budeme rádi i za vyfocení prostoru vyčleněného pro Bookstart apod. Letos můžete poslat i fotografii čtenáře roku s nominačním medailonkem (nutné mít souhlas se zveřejněním).

DOTAZNÍK VYPLŇTE DO 29. ÚNORA 2024.

Předem děkujeme za vyplnění a těšíme se na další spolupráci.
Vaše odpovědi vám budou zaslány na vámi uvedený mail v dotazníku.