Nová metodika pokřtěna

V pátek 21. ledna 2022 proběhlo setkání pracovní skupiny projektu S knížkou do života / Bookstart v Knihovna města Hradce Králové.
Využili jsme příležitosti a alespoň interně jsme pokřtili novou metodiku: Projekt S knížkou do života (Bookstart) a logopedická prevence (e-verze je již dostupná na webu).
 
Knihovnám zapojeným do projektu byla tištěná příručka jmenovitě zaslána, další výtisky příručky budou dostupné prostřednictvím distribuce krajských knihoven až si je vyzvednou v Národní knihovně.