Nabídka spolupráce pro knihovny

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkučlánek

Platforma pro včasnou péči je neformální síť těch, kteří vidí v podpoře nejmenších dětí z nepodnětného prostředí a rodičů cestu, jak řešit problémy na úrovni příčiny. Vycházíme z evidence-based přístupů a bohaté zahraniční i domácí zkušenosti, která nejen předškolní vzdělávání, ale i programy na podporu rodičů a dětí od narození, jednoznačně potvrzuje jako ty, které mohou předcházet neúspěchům nejen ve vzdělávání. V Platformě se aktuálně potkává pět desítek organizací z celé ČR, které se zaměřují na podporu rodin a dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Naším cílem není vytvářet nové služby či oddělené systémy podpory, ale využívat to, co už existuje – jako jsou například knihovny.

 Projekt S knížkou do života – Bookstart je jednou z možností, jak otevřít rodičům, pro které není čtení s vlastními dětmi vůbec přirozené, nové možnosti. Zároveň ale víme, že jsou to právě tito rodiče, kteří do knihoven běžně nechodí a není tak možné je oslovit běžnou cestou. To, co ale funguje je, když s nimi přijde někdo, ke komu mají sami důvěru – tedy často sociální pracovník, či pedagog z předškolních klubů apod.

Touto cestou bychom tedy rádi nabídli možnost spolupráce mezi Vámi a službami, které s rodinami přímo pracují. Pokud přemýšlíte, jak na Váš  program pozvat i rodiny, které běžně do knihoven nechodí, můžete se na nás kdykoliv obrátit na info@vcasnapece.cz Rádi Vás propojíme s místní organizací, nebo rozšíříme informace o Vašich chystaných aktivitách.

S pozdravem

Kateřina Sirotková

Projektový koordinátor

Nadace OSF | Hradecká 18, 130 00 Praha 3

t: +420 226 227 708

m: +420 725 391 993

e: katerina.sirotkova@osf.cz | w: www.osf.cz