Metodická příručka: Nápady, náměty a scénáře 

Národní knihovna ČR vydala metodickou příručku Nápady, náměty a scénáře na setkání rodičů a nejmenších čtenářů v knihovnách, jejíž autorkou je Markéta Poživilová. Příručka byla zpracována na základě zkušeností autorky a námětů knihoven zapojených do projektu S knížkou do života / Bookstart. Publikace vyšla ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky a její vydání podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Publikace bude distribuována prostřednictvím krajských knihoven.

Elektronickou verzi příručky si můžete přečíst na našich stránkách, a to v části Pro knihovny – Inspirace a tipy.

Ke stažení zde