Dotazník k diplomové práci o projektu Bookstart

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuPrůzkumy

Vážené kolegyně a kolegové,

prosíme, podpořte knihovnici a zároveň studentku magisterského studia našeho oboru, která se obrací na všechny knihovny ČR (zapojení do projektu S knížkou do života  není nutné) , a vyplňte krátký dotazník.

Níže sdílíme její prosbu o vyplnění dotazníku.

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku pro mou diplomovou práci s názvem Projekt Bookstart: potenciál dalšího rozvoje v České republice. Jsem studentkou Informačních studií a knihovnictví na Univerzitě Karlově a zároveň knihovnicí v oddělení regionálních služeb v Městské knihovně v Kutné Hoře. 

Cílem dotazníku je zmapování pilotního ročníku v České republice a zjištění potenciálu jeho dalšího rozvoje. Mimo to, poskytne cennou zpětnou vazbu SKIPu, který je organizátorem projektu. Proto bych Vás chtěla požádat o kompletní vyplnění dotazníku, aby bylo možné dotazník zpracovat. Dotazník je určen i pro knihovny, které se do projektu nezapojily.

Dotazník k vyplnění zde: https://forms.gle/pdGzKDwqqQWQa6H16

Předem Vám moc děkuji za Vámi věnovaný čas a vyplnění dotazníku

S přáním hezkého dne 

Bc. Kateřina Mizlerová