Březen měsíc čtenářů 2024

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkučlánek
Březen měsíc čtenářů letos nese podtitul „S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA – ŽIVOTEM S KNIHOU“. 😍
Čtení je příjemná záliba, která nás doprovází po celý život a kterou můžeme sdílet se svými blízkými. Rodiče mají mnoho možností, jak číst svým dětem a jak ukazuje už šest let trvající projekt S knížkou do života / Bookstart, číst dětem můžeme od jejich narození. Jsme rádi, že v roce 2024 můžeme právě v Březnu měsíci čtenářů připomenout a zhodnotit výsledky projektu S knížkou do života / Bookstart a také si uvědomit, že knihy a knihovny doprovázejí své čtenáře od dětského věku po věk seniorský.