Výsledky dotazníku S knížkou do života – sdílení informací

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuPrůzkumy

Výsledky dotazníku S knížkou do života – sdílení informací

Děkujeme všem knihovnám, které dotazník vyplnily.

Všechny vaše odpovědi (celkem se jich sešlo 79) nám pomohou efektivněji sdílet informace, inspiraci a zkušenosti v rámci projektu S knížkou do života / Bookstart. Prvním viditelným výsledkem pro vás může být tento zpravodaj.

Z odpovědí vyplynulo, že 93,7 % knihoven zapojených do projektu uvítá pravidelné zasílání informací o projektu. Většina knihoven volila interval 1 za čtvrt roku a 1 za měsíc. Rozhodli jsme se proto pro kompromis – informace vám v podobě zpravodaje budeme zasílat pravidelně každého čtvrt roku a v případě většího množství informací, které bychom vám potřebovali sdělit mimo pravidelný termín, vám zašleme mimořádné číslo zpravodaje. Pravidelné termíny zveřejňování začnou platit od ledna 2019.

Průběžné informace, aktuality, zaslané fotografie, příklady dobré praxe, doporučení na knihy atd. můžete sledovat na facebookové stránce S knížkou do života / Bookstart. Tuto stránku mohou navštěvovat nejen uživatelé facebooku, ale i zájemci, kteří u sociální sítě nemají účet. Stránka se zobrazuje i nepřihlášeným návštěvníkům.

Z dotazníku vyplynulo, že projekt sleduje na facebooku pravidelně nebo alespoň občas 74,4 % zapojených knihoven. Některé knihovny o facebookových stránkách projektu nevěděly (20,3 %). Toto číslo se již značně zmenšilo v důsledku vyplnění dotazníku. Snažíme se povědomí o facebookové stránce šířit dále a snižovat tak počet knihoven, které o nich zatím neví. Budeme rádi, pokud i vy budete sdílet informaci o existenci stránky mezi knihovny, ale i mezi vaše čtenáře a širokou veřejnost.

Projekt můžete sledovat také na webových stránkách www.sknizkoudozivota.cz, kde naleznete např. pravidla projektu a podmínky účasti, harmonogram, tipy na četbu a další důležité informace. Z odpovědí víme, že na stránky se pravidelně nebo občas dívá 84,5 % zapojených knihoven. Zájem nás těší a doufáme, že počet knihoven sledujících stránky projektu jen poroste. Připomínáme, že podobu a obsah webu, stejně tak facebookové stránky, můžete ovlivnit svými komentáři, náměty a příspěvky, které můžete zasílat přes kontaktní formulář umístěný na webu anebo prostřednictvím mailu sknizkoudozivota@gmail.com.

Dění v rámci projektu můžete částečně sledovat také prostřednictvím fotogalerie Zonerama, kam ukládáme vámi zaslané fotky z akcí. K fotografiím se snažíme připojovat i krátký komentář, který zdokumentovanou akci trochu přiblíží. O možnosti zasílat fotografie a pravidlech, která je nutné dodržet, jsme informovali prostřednictvím konference Andersen a e-mailem. V dotazníku však vyšlo najevo, že informace o existenci fotogalerie na Zoneramě a možnosti sdílení fotografií z akcí pravděpodobně zanikla v množství příspěvků v konferenci anebo z jiného důvodu unikla pozornosti. Pouze 12,7 % zapojených knihoven uvedlo, že o galerii ví. Počet knihoven informovaných o fotogalerii se nám úspěšně daří zvýšit. Odkaz na Zoneramu jsme po zjištěných z dotazníku přidali také k odkazům, které jsou připojeny k podpisu v mailu projektu a informovali jsme o galerii prostřednictvím několika příspěvků na facebooku. Průběžně budeme galerii i nadále připomínat.

V rámci projektu vás potřebujeme občas hromadně oslovit a informovat. Jako jeden z nástrojů využíváme konferenci Andersen. Z odpovědí je zřejmé, že konferenci používá velká část knihoven zapojených do projektu (85,9 %), a proto budeme v rozesílání informací pokračovat i prostřednictvím konference.

Dění v rámci projektu se bude probírat také na konferenci Bookstart 2019 v Hradci Králové dne 27. listopadu 2018. Budeme velmi rádi, pokud se zúčastní zástupci všech knihoven v projektu S knížkou do života / Bookstart, musíme společně řešit problematická místa, další financování projektu, proces přihlašování do projektu, objednávání dárkových setů atd. Podle reakcí v dotazníku se plánuje konference zúčastnit 38 % zapojených knihoven. Pokud byste se konference chtěli zúčastnit a zatím nejste přihlášeni, pošlete přihlášku na e-mail roman.giebisch@nkp.cz.

Závěrem shrnutí výsledků z dotazníku orientovaného na sdílení informací v projektu S knížkou do života / Bookstart ještě jednou děkujeme všem za vyplnění dotazníku. Vaše reakce, náměty a připomínky pomáhají utvářet projekt a efektivní sdílení informací je důležitou součástí. Informace, příklady dobré praxe, tipy na knihy, náměty na činnosti a mnoho dalšího s vámi budeme sdílet prostřednictvím webu a facebookové stránky projektu, galerie Zonerama, konference Andersen a nově přes pravidelný Zpravodaj S knížkou do života.

Obsah a podobu můžete ovlivnit i vy!