Projekt Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je mezinárodní iniciativa, do níž se zapojují všechny typy knihoven na daném územním celku, aby plnily jednu z nejdůležitějších, ale v dnešní době zatím velice málo rozšířených funkcí – knihovny se zde snaží o to, aby zapojily aktivní rodiče a seznamovaly společně s rodiči ty nejmenší čtenáře s knihou a nepřeberným množstvím příběhů (a informací) v ní.

BOOKSTART V ZAHRANIČÍ

Velká Británie

Nezisková organizace Book Trust zajišťuje a koordinuje dosud nejrozvinutější síť projektu Bookstart v Anglii, Walesu a Severním Irsku. V letech 2013–2014 rozdala 1,5 milionu sad rodičům a celkem tři miliony knih dětem. Kromě distribuce sad jsou v rámci projektu nabízeny koutky (Bookstart Corners), kde se rodiče dětí setkávají s knihovníky, odborníky i s dalšími rodiči a získávají informace vztahující se k rozvoji dítěte prostřednictvím četby. Partnerská síť projektu je rozvětvená a zahrnuje rovněž porodnice, zdravotnická střediska a zařízení, školky a centra pro rodiny s malými dětmi, hračkářství, obchody a gastronomická zařízení s dětskými koutky. Book Trust každoročně pořádá Národní týden Bookstart (National Bookstart Week). Rovněž metodicky podporuje vznik projektu v dalších zemích či regionech.

Německo

Projekt Lesestart používá slogan Tři milníky čtení (od první knížky k prvnímu čtení) a organizačně jej zajišťuje nadace Stiftung Lesen. Od roku 2011 bylo rodičům novorozenců rozdáno 4,5 milionu dárkových sad. V roce 2013 pak obdrželi rodiče již tříletých dětí v knihovnách další knižní dárek a poukázku na další sadu připravenou na dobu vstupu dětí do školy v roce 2016. V rámci projektu spolupracuje 4 700 veřejných knihoven, jež podporují projekt vlastními aktivitami zaměřenými na práci s rodinami a malými dětmi. Do projektu je zapojeno celkem pět knihovnických svazů působících v Německu. Jejich členové pomáhají s distribucí knižních dárků ve čtyřech jazykových mutacích – v němčině, polštině, ruštině a turečtině. Účinná je i spolupráce nadace s experty a organizacemi zaměřenými na sociální problematiku rodin s malými dětmi. Projekt je celonárodně podpořen Ministerstvem vzdělání a výzkumu.

Další země

V dalších zemích je projekt Bookstart realizován na různé úrovni – celostátní, regionální či místní. Záběr projektu se odvíjí od objemu dostupné finanční podpory. Jeho klíčovými partnery či koordinátory jsou opět ve značné míře veřejné knihovny. V Japonsku byl projekt zahájen v roce 2000 a je realizován neziskovou organizací Bookstart Japan. V rámci projektu byly osloveny dva miliony dětí. Knihovny jsou koordinátorem projektu, do spolupráce jsou zapojena i zdravotnická střediska a místní organizace. Italská verze projektu
Bookstart existuje od roku 1999 a jejím výsledkem je výrazné zvýšení zájmu o čtení knih v rodinách.
V Portugalsku dostávají knihy pro své děti přímo maminky v porodnici. Švýcarský Buchstart Schweiz podpořila kromě nevládních organizací např. i loterie. Projekt Bookstart znají rodiny napříč kontinenty: v Irsku, ve Španělsku, na Maltě, v Polsku a Srbsku, v Jižní Koreji, Thajsku a Číně, na Novém Zélandě a v Austrálii, v Kolumbii i na Jamajce.

 

 

Milí rodiče, na těchto stránkách jsme si pro vás připravili několik málo rad a informací, které by vám měly přiblížit nejenom tento projekt, ale také vůbec důležitost čtení pro vývoj vašeho milovaného potomka. Stránka ovšem neslouží jako učební pomůcka či jako plnohodnotný zdroj informací, ale pouze jako inspirace, kterou si můžete rozšířit tím, že navštívíte své místní pobočky knihoven (mapa zúčastněných knihoven se nachází níže), kde vám nejenom se vším rádi pomůžou, ale kde také naleznete projektové balíčky, jež obsahují relevantní informace, zábavné pomůcky atd.

Milá maminko, milý tatínku!

Blahopřejeme Vám k narození Vašeho děťátka. Přejeme Vám i jemu hodně zdraví, štěstí a všechno dobré do života.
Vaší snahou je, aby Vaše dítě bylo zdravé, silné, šťastné a spokojené, aby se dobře rozvíjelo, umělo komunikovat s okolním světem a bylo v něm úspěšné. Chcete být dobrými rodiči a připravit mu co nejlepší start do života. Rádi bychom Vám k tomu trochu pomohli.
Dětští psychologové a neurologové, pedagogové i logopedi stále častěji zdůrazňují, že intenzivní slovní komunikace a čtení (předčítání) dětem již od kojeneckého věku vede u nich později k lepší gramotnosti a větší představivosti i bohatší slovní zásobě. Pokud se tedy s dětmi hodně mluví a čte již v průběhu prvních tří let jejich života, kdy se jejich řečové centrum
intenzivně rozvíjí, děti dříve mluví, čtou i píší, jsou lepšími čtenáři a později i studenty. Vyhnou se tak eventuálním problémům s vnímáním a chápáním mluveného slova či potížím s vyjadřováním, které může způsobovat nahrazování verbální (slovní) komunikace komunikací vizuální (obrázky, filmy, televize, tablety…). Viz např. články z této oblasti:

Deník: Rodiče jim nečtou, školáci neumějí pořádně mluvit

nebo

Děti, kterým se čte i v kojeneckém věku jsou prý geniálnější

Děti sice v raném věku nemluví, ale velmi intenzivně a jakoby „mimochodem“ se učí spoustu věcí. Pokud tedy nejmenším dětem hodně čtete a povídáte si s nimi, připravujete jim jednoznačně lepší start do života. A právě k tomu Vám nabízíme svou pomoc Předčítánkovým balíčkem, který jste právě dostali. Najdete v něm knížku pro své děťátko, trochu čtení pro sebe a další užitečné dárky, například možnost stáhnout si pro děťátko zvukovou knihu apod. Ať je Vaše společné objevování
světa co nejhezčí a nejúspěšnější!
Vaše knihovna a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)

Níže uvádíme pár tipů na vynikající knihy a ještě úžasnější ilustrátory, kteří doprovázeli a doprovázejí člověka od jeho narození až po jeho stáří (my jsme toho důkazem, neboť ilustrace Daisy Mrázkové či Jiřího Trnky nás uhranou, kdykoli se na ně podíváme). Pod uvedenými tipy naleznete ke stažení soubor s mnohem početnějšími tipy k četbě spolu s ilustracemi jejich obálek.

 

Ukázky knih pro nejmenší

Ukázky ilustrátorů knih pro nejmenší

 

 

Seznam tipů na četbu ke stažení

 

 

Seznam literatury doporučené rodičům k „samostudiu“

 

 

 

Brožura S knížkou do života

Ukázky ilustrátorů knih pro nejmenší

 

 

 

 

SKIP ČR se rozhodl připojit k mezinárodnímu projektu Bookstart, který úspěšně už řadu let probíhá v cca 20 zemích a 30 jazykových teritoriích světa, a vyhlašuje pilotní ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti S knížkou do života (Bookstart).

Co je Bookstart: mezinárodní projekt na podporu čtenářství realizovaný po dobu 25 let již ve 20 zemích napříč kontinenty

Co je projekt S knížkou do života: česká varianta projektu Bookstart, respektující povinné mezinárodní parametry a české podmínky, kterou zahájíme v březnu 2018

Cílem projektu je:

  • podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace

  • dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním zpíváním),

  • poradit jim, jak to dělat správně (metodickou radou, praktickou pomocí) a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči ad.

  • orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti

  • inovovat a rozšířit služby knihoven pro nejmladší děti a pro rodiny

  • vytvořit novou čtenářskou komunitu

  • podílet se na rozvoji intelektuálního potenciálu společnosti

Cílová skupina: rodiče s novorozenci a dále po dobu předškolního věku dítěte

Stručný popis projektu:

  • Co nejvíce rodin s novorozenci v zapojených knihovnách získá u příležitosti vítání občánků nebo obdobných slavností v knihovně sadu/set dárků od knihovny (taška projektu, knížka pro děťátko, audiokniha, speciálně vydaná metodická publikace pro počáteční čtení rodičů s dětmi, seznamy doporučené literatury pro předškolní děti (tyto dárky dodá zapojeným knihovnám SKIP); dále členská legitimace do knihovny, nabídka služeb knihovny pro rodiny s malými dětmi, pozvánka na akce pro rodiče s dětmi, další drobné dárky… (tyto dárky zajistí konkrétní knihovna))

  • Knihovny zapojené do projektu připraví speciální typy služeb pro tuto uživatelskou skupinu, nabídnou prostor pro aktivity neformálních i formálních skupiny rodičů a jejich dětí, webové prezentace ad.

  • Knihovny a SKIP budou propagovat projekt a jeho cíle, rozšiřovat okruh zapojených knihoven/obcí, realizovat a tvořit nové typy aktivit, publikovat…

Nebát se a inspirovat se:

Několik knihoven v ČR již řadu let v plné míře úspěšně realizuje principy projektu Bookstart. Oslovují rodiče novorozenců, a to většinou dárkem věnovaným u příležitosti narození děťátka (knížkou, průkazkou do knihovny, nabídkou dalších služeb knihovny atd.) a s těmito rodiči pak průběžně dále spolupracují při podpoře čtenářství jejich dítěte.

Další knihovny sice počáteční dárek rodičům novorozených děťátek zatím nedávají, pro podporu čtení a čtenářství dětí se je však snaží získat systematicky a dlouhodobě. Všechny aktivity, které knihovny pro děti předškolního věku pořádají, mají pro další vývoj dětí svůj význam. Projekt S knížkou do života je ale zaměřen především na získání pozitivního vztahu ke knize, čtení a čtenářství u nejmenších dětí, a to ve spolupráci s rodiči.

Primárně jsou pro něj tedy zásadní programy pořádané ve spolupráci s rodiči a za jejich přítomnosti, v menších skupinách a realizované v knihovně a mezi knihami. Tyto pořady jsou soustředěny především na společné čtení a navazující aktivity podporující čtenářství.

VÍCE INFORMACÍ NALEZENETE:

1) na stránkách SKIPu, určených tomuto projektu: ZDE

2) ve speciálním čísle Bulletinu SKIP, jež je k dispozici ZDE

Jako inspirace, aby se vaše knihovna do projektu zapojila, může sloužit také následující mapa, v níž jsou zaznamenány všechny knihovny, které se projektu účastní:

 

 

 

 

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Knihovnický institut
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190, Praha 1
roman.giebisch@nkp.cz | www.nkp.cz
Tel: +420 221 663 333
GSM: +420 739 614 027
Budova: A Klementinum, Místnost: 147

Zlata HOUŠKOVÁ
Tel.: 773 461 554
E-mail: zlata.houskova@gmail.com

Správa webu:

Mgr. Roman Polách, Ph.D.
Knihovna města Ostravy
E-mail: polach.kmo@gmail.com

Správa Facebookového profilu:

Mgr. Helena Dlouhá
Knihovna města Ostravy
E-mail: dlouha.kmo@gmail.com

Ukázky ilustrátorů knih pro nejmenší

Zanechte nám zprávu

Sdělte nám Vaše připomínky, prosby, nápady či zážitky ze čtení s dětmi. 🙂


Sociální sítě